Hodnoty spoločnosti

Budovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi je a bude pre Falco Engineering Slovakia vždy prioritou. Budujeme a obnovujeme nielen obchodné partnerstvá, ale aj strojné vybavenie továrne, spôsoby riadenia a kontroly kvality.

Pri našej práci využívame pokročilé technológie, ktoré dokážu vytvoriť nadčasové projekty. Naším cieľom je prinášať do strojárskeho priemyslu inovácie a byť inšpiráciou pre ďalšie spoločnosti. Chceme nadviazať na úspešnú históriu spoločnosti aj na Slovensku a naďalej rozširovať základňu našich spokojných zákazníkov.

Kvalita musí stáť vždy na prvom mieste pri plnení akýchkoľvek individuálnych požiadaviek. Preto je celý  výrobný proces certifikovaný, čo zaisťuje maximálnu mieru spoľahlivosti.