Delenie a príprava materiálu

Zameriavame sa na tvarové pálenie na presných CNC páliacich strojoch, taktiež na úkosovanie ocele pred zváraním a tvárnenie materiálov, čo zahŕňa činnosti ako ohýbanie, zakružovanie a bombírovanie materiálu.

Strojový park pre delenie a prípravu materiálu okrem iného zahŕňa:

  • zariadenie pre tvarové vypaľovanie - CNC kyslík-plyn rezacie zariadenie so 6-timi horákmi, možnosť rezať až do hrúbky 300 mm, rezná plocha: 12 x 6,5 metra,
  • multifunkčné CNC úkosovacie zariadenia,
  • zariadenia na tvárnenie materiálu - materiál tvárnime pomocou ohraňovacieho hydraulického lisu so silou 500 ton,
  • zariadenia na trieskové obrábanie materiálu (frézovanie, sústruženie, vŕtanie a vyvrtávanie).

Falco Engineering