Banský priemysel

Banský priemysel je náročné odvetvie, ktoré vo veľkej miere využíva ťažké oceľové konštrukcie. Práve vďaka potrebám tohto odvetvia vznikla aj spoločnosť Falco Engineering Ltd., pre ktorú bola v jej začiatkoch výroba banských komponentov hlavnou činnosťou. Počas pôsobenia na západoeurópskom trhu sme sa vypracovali na dodávateľa komponentov pre medzinárodné spoločnosti zaoberajúce sa návrhom a výrobou zariadení a technológií pre banský priemysel.

Tieto obchodné partnerstvá rozvíjame naďalej aj po premiestnení výroby na Slovensko. V rámci dlhoročnej výroby produktov pre potreby banského priemyslu, sme schopní počas výroby testovacích kusov a neustálej komunikácie so zákazníkom, optimalizovať výrobné procesy a pracovné postupy priamo vo výrobe. Týmto napomáhame zákazníkovi zvoliť ten najvhodnejší spôsob výroby výstuží, banských dopravníkov a rôznych konštrukcií využívaných najmä pri podzemnej ťažbe.

Falco Engineering