Výstupná technická kontrola

Výstupná kontrola je posledným krokom pred odovzdaním výrobku zákazníkovi. Pracovníci odbornej technickej kontroly preveria výrobok a vyhotovia potrebné zápisy a protokoly. Na výstupnej kontrole sa môže podieľať aj manažér kvality poverený zákazníkom, čím zaručujeme spoluprácu našich pracovníkov so zákazníkom a možnosť dohliadania zákazníka na kvalitu výrobku a dodržiavanie postupov

Falco Engineering