Charakteristika

 
 

Falco Engineering

Korene spoločnosti Falco Engineering Slovakia, s.r.o. siahajú do Veľkej Británie. Spoločnosť vznikla v roku 2011 pod názvom Falco Engineering Ltd. na základe úspešného projektu vytvoreného na výrobu banských mechanizovaných výstuží.

V roku 2013, po rozhodnutí konateľa z dôvodu rozšírenia výrobných kapacít, sa začal presun výroby na Slovensko, s úmyslom pokračovať vo svojej činnosti a produkcii kvalitných výrobkov pod novým názvom  Falco  Engineering  Slovakia, s.r.o.

Výroba napriek zmene geografickej polohy nestratila nič zo svojej kvality. Firma Falco Engineering Slovakia je overená certifikátmi kvality získanými najmä podľa noriem ISO a ďalších.

Vďaka novým kapacitám a skúsenostiam z pôsobenia v Západnej Európe sa mohla činnosť spoločnosti rozšíriť, okrem banského a ropného priemyslu, aj o ďalšie odvetvia a nových zákazníkov.

Spoločnosť v rámci pôsobenia v zahraničí získala veľa partnerstiev s významnými zahraničnými  podnikmi z oblasti banského, strojárenského, ropného a energetického priemyslu, a tiež množstvo skúseností, ktoré sa snaží odovzdať svojim slovenským obchodným partnerom.

Falco Engineering

Naše skúsenosti z riadenia podniku v západnej Európe sa snažíme čo najviac využiť aj v rámci podnikania na Slovensku a byť tak prínosom pre našich zákazníkov v spoľahlivosti, flexibilite a rýchlosti výroby, pri zachovaní najvyššej kvality výrobkov. Naším primárnym cieľom je vyrábať výrobky na mieru, podľa požiadaviek a nárokov zákazníkov.

Nepretržitá prevádzka umožňuje profesionálny servis a flexibilitu pri výrobe a poskytovaní služieb. Služby zákazníkom zahŕňajú delenie materiálov, trieskové a tvarové obrábanie, zámočnícke a zváračské práce a konečnú povrchovú úpravu. Pred dodaním tovaru je štandardným krokom podrobenie výrobkov prísnemu testovaniu a kontrole kvality.