Certifikáty

Falco Engineering

Certifikácia systému riadenia spoločnosti
EN ISO 14001:2004
Výroba, montáž a obrábanie kovových výrobkov.

Falco Engineering

Certifikácia systému riadenia spoločnosti
EN ISO 9001:2008
Výroba, montáž a obrábanie kovových výrobkov.

Falco Engineering

Certifikát zhody systému riadenia výroby
EN 1090-1:2009
Oceľové konštrukcie prevedenia do EXC3 podľa EN 1090-2.

Falco Engineering

Preverenie zváračskej prevádzky
DIN EN ISO 3834-2
Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie oceľových konštrukcií, tlakových nádob a koľajových vozidiel.

Falco Engineering

Preverenie zváračskej prevádzky
97/23/EG, Modul G und B+F;
AD-2000 Merkblatt HP-Serie

Falco Engineering

Zváranie koľajových vozidiel a súčastí
STN EN 15085-2