Montáže a údržbárske práce

Firma Falco Engineering Slovakia sa okrem priamej výroby podieľa aj na rôznych montážnych, či údržbárskych prácach. V rokoch 2014 - 2015 sme sa spolupodieľali zváračskými a montážnymi prácami na výstavbe cestného mostu Forth Replacement Crossing v Škótsku. Tento 2 700m dlhý oceľový most, spája hlavné mesto Edinburgh s oblasťou Fife. V súčasnosti naši zvárači a zámočníci aj naďalej pracujú na rôznych projektoch v EÚ, prevažne vo Veľkej Británii.

Od februára 2015 sa aktívne podieľame na rôznych opravácha údržbách najväčšieho výrobcu ocele v strednej Európe - U.S.Steel Košice. Naša spoločnosť sa zaoberá aj montážou hál, štadiónov a nákupných centier.

Falco Engineering