Železnice a doprava

Certifikácia spoločnosti podľa normy EN 15085 oprávňuje Falco Engineering Slovakia k výrobe koľajových vozidiel. Našou výhodou je umiestnenie koľajovej výhybky priamo v areáli spoločnosti, čo uľahčuje kompletizáciu koľajových vozidiel. Vieme vyrobiť a dodať výrobky spracované s vysokou presnosťou – od malých koľajových vozidiel až po prepravné vagóny. Napojenie výhybky na celoštátnu železničnú sieť a jej blízkosť k širokorozchodnej trati nám umožňuje jednoducho expedovať rôzne typy koľajových vozidiel k zákazníkom.

Kapacita našich výrobných priestorov je predpokladom pre produkciu konštrukcií a komponentov aj pre ďalšie druhy dopravy, ako napríklad výrobu podvozkov pre kamiónovú dopravu.

Falco Engineering