Energetický priemysel

Falco Engineering

Na základe našich skúseností s presnou strojárskou výrobou pre banský priemysel ale aj zo skúseností pri výrobe konštrukcií pre spoločnosti ako Technip a iné, sme schopní vyrábať rôzne komponenty konštrukcií pre ropný priemysel, ťažbu ropy a jej spracovanie. Pri výrobe postupujeme podľa výkresovej dokumentácie a jej dodržiavanie je pre nás kľúčom k produkcii kvalitných, výkonných a spoľahlivých produktov pre tento segment. 

Sme osvedčeným subdodávateľom tlakových nádob a síl pre účely energetického priemyslu a presných komponentov pre ropné veže a rafinérie. Taktiež sme schopní zabezpečiť ukladanie a spájanie potrubí pre ropu, zemný plyn, pohonné hmoty a výrobu kotviacich zariadení.

Falco Engineering

Naša spoločnosť má potrebné kapacity a skúsenosti s výrobou produktov aj pre rýchlo sa rozvíjajúce a rastúce odvetvie obnoviteľných zdrojov energie. Naším cieľom je podieľať sa na opravách veterných turbín, podmorských platforiem a vrtných súprav, vytvárať konštrukcie pre vodnú, geotermálnu aj veternú energiu a prispievať tak k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja.