Dizajn

Detailné  spracovanie  jednotlivých  komponentov  konštrukcií a ich zahrnutie do výkresovej dokumentácie je prvým  krokom  vo  výrobnom  procese.  Naše  návrhy konštrukcií  sú  pripravené  tak,  aby  produkty  vyrobené  na ich základe tvorili funkčný, výkonný a trvácny celok.

Falco Engineering