1
1
Skuska textu
1
1

Výstupná technická kontrola

Výstupná kontrola je posledným krokom pred odovzdaním výrobku zákazníkovi. Pracovníci odbornej  technickej kontroly preveria výrobok a vyhotovia potrebné zápisy a protokoly. Na výstupnej kontrole sa môže podieľať aj manažér kvality poverený zákazníkom, čím zaručujeme spoluprácu našich pracovníkov so zákazníkom a možnosť dohliadania zákazníka na kvalitu výrobku a dodržiavanie postupov.

Falco Engineering