1
1
Skuska textu
1
1

Naša výroba

Hlavným produktom našej výroby sú stredne ťažké až ťažké oceľové konštrukcie, ktoré sú využiteľné v rámci viacerých odvetví priemyslu. Svoje uplatnenie nájdu v banskom, ropnom a energetickom priemysle, aj doprave, najmä železničnej a leteckej.

Naša strojárska výroba je certifikovaná externou kontrolou, ktorá  zaručuje spoľahlivosť a istotu dodania kvalitných produktov. Môžete sa spoľahnúť na tím odborne zdatných pracovníkov, ktorí vám zaručia dodanie kvalitného finálneho produktu.